Books (authored and edited)

 1. W.H. van Boom, P. Desmet, P. Mascini (eds.), Empirical Legal Research in Action – Reflections on Methods and their Applications, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2018
 2. Willem H. van Boom (ed.), Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017
 3. Willem van Boom, Amandine Garde & Orkun Akseli (eds.), The European Unfair Commercial Practices Directive: Impact, Enforcement Strategies and National Legal Systems (Series: Markets and the Law), Aldershot: Ashgate Publishing 2014
 4. Willem H. van Boom & Gerhard Wagner (eds.), Mass Torts in Europe – Cases and Reflections  (Tort and Insurance Law vol. 34), Berlin: De Gruyter 2014
 5. Jenny Steele and Willem H. van Boom (eds.), Mass Justice – Challenges of Representation and Distribution, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011
 6. Anthony Ogus and Willem H. van Boom (eds.), Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law, Hart Publishing 2011
 7. Willem van Boom and Marco Loos (eds.), Collective Enforcement of Consumer Law – Securing Compliance in Europe through Private Group Action and Public Authority Intervention, Groningen: Europa Law Publishing 2007
 8. W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007
 9. W.H. van Boom, M. Lukas, C. Kissling (eds.), Tort and Regulatory Law (Tort and Insurance Law vol. 19), Vienna/New York: Springer 2007
 10. W.H. van Boom, Efficacious Enforcement in Contract and Tort (inaugural lecture EUR). The Hague: BJU 2006
 11. W.H. van Boom, H. Koziol, C.A. Witting (Eds.), Pure Economic Loss, Tort and Insurance Law vol. 9. Wien/New York: Springer 2004

In Dutch:

 

 1. Willem van Boom et al. (eds), Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022, Den Haag: Boom juridisch 2023

 2. W.H. van Boom, Goederen- en zekerhedenrecht, Den Haag: Boom juridisch 2022
  M. Sombroek, J. van der Leun, A. Ellian, W. van Boom (red.), Cum Suis – Vriendenboek Carel Stolker, Den Haag: Boom juridisch 2021
 3. W.H. van Boom, Verhaal, Uitwinning en Rangorde – hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht, 3e, gewijzigde druk, Den Haag: Boomjuridisch 2020
 4. W.H. van Boom, Privaatrecht en markt - Hoe het vermogensrecht onze marktsamenleving faciliteert en geleidt, Den Haag: Boomjuridisch 2020
 5. W.H. van Boom, Norm en normativiteit in het vermogensrecht (preadvies CJV 2019), Zutphen: Paris 2019
 6. W.H. van Boom, Verhaal, Uitwinning en Rangorde – hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht, 2e, gewijzigde druk, Den Haag: Boomjuridisch 2019
 7. W.H. van Boom, Verhaal, Uitwinning en Rangorde – hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht, 1e druk, Den Haag: Boomjuridisch 2018
 8. W.H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen, Den Haag: BJu 2016
 9. W.H. van Boom, C. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans, M. de Deugd-Dijkman, J. Hijma (red.), Een kwart eeuw – privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2016
 10. W.H. van Boom, Door meten tot weten - Over rechtswetenschap als kruispunt (oratie Leiden), Den Haag: BJu 2015
 11. W.H. van Boom, P.T.M. Desmet & C.P. Reinders Folmer (eds.), Privaatrecht in het laboratorium – verslag van acht rechtspsychologische experimenten, Den Haag: BJU 2015
 12. W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (eds.), Politiek Privaatrecht, Den Haag: BJU 2013
 13. W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie – Handboek Empirie en Privaatrecht, Den Haag: BJU 2013
 14. W.H. van Boom, M. van Kogelenberg, M.L. Tuil (eds.), Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht, Den Haag: BJu 2012
 15. W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, the Hague: BJu|Eleven 2012
 16. W.H. van Boom, J.H. van Dam-Lely, S.D. Lindenbergh (eds.), Rake remedies – Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht, Den Haag: BJu 2011
 17. M.B.M. Loos, W.H. van Boom, Handhaving van het consumentenrecht (preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht 2009), Deventer: Kluwer 2010
 18. W.H. van Boom, Handhaving consumentenbescherming- Een toelichting op de Wet handhaving consumentenbescherming, Zutphen: Paris 2010
 19. W.H. van Boom, M.G Faure, N.J.H. Huls, N.J. Philipsen, Handelspraktijken, reclame en zelfregulering – Pilotstudy Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten (WODC Rapport 1535), Den Haag: BJU 2009
 20. W.H. van Boom, B.J. Drijber, J.H. Lemstra, V.C.A. Lindijer, T. Novakovski, Strooischade (rapport i.o.v. Min. Economische Zaken), Den Haag: PRDF Advocaten 2009

 21. W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008
 22. W.H. van Boom, M.L. Tuil, W. Dijkshoorn (eds.), Autonomie en paternalisme in het privaatrecht, Den Haag: BJU 2008
 23. W.H. van Boom, Tekst en Toelichting Wet Handhaving Consumentenbescherming, Den Haag: SDU 2007
 24. W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, S.B. Pape (eds.), Privaatrecht ondersteund - Doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: BJU 2007
 25. F. de Ly, K.F. Haak, W.H. van Boom (eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Den Haag: BJU 2006
 26. W.H. van Boom, M.J. Borgers (eds.), De Rekenende Rechter; van Iudex non Calculat naar actieve cijferaar?, Den Haag: BJU 2004
 27. W.H. van Boom, Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht. (inaugural lecture Tilburg University). Den Haag 2003: BJU. 45 pp.
 28. W.H. van Boom, M.H., Wissink, Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking. Preadviezen Ver. Burgerlijk recht 2002. Deventer: Kluwer, 147 pp.
 29. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.V. Weijnen (eds.), Aanbesteding en aansprakelijkheid, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2001, 183 pp.
 30. W.H. van Boom, Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, XVI + 140 pp.
 31. W.H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer 1999 (dissertatie KUB Tilburg), XXX en 284 pp.
 32. W.H. van Boom e.a., (eds.), Civiele constructies, BW Krant jaarboek 15, Gouda Quint Deventer 1999
 33. W.H. van Boom e.a., (eds.), Koop!, BW Krant jaarboek 14, Gouda Quint Deventer 1998
 34. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.G.A. Linssen (eds.), Tussen ‘Alles’ en ‘Niets’  - Van toedeling naar verdeling van nadeel, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1997
 35. W.H. van Boom, T. Hartlief en J. Spier (eds.), Regresrechten, W.E.J. Tjeenk Willink , Zwolle, 1996
 36. H.E. de Boer, W.H. van Boom en J. de Hullu (eds.), Rechtsmiddelen van de toekomst, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994