Editorials and short comments

 1. Wordt eigendom minder belangrijk? (nee), NTBR 2022/4, p. 83-86

 2. De Luttenbergse Kronieken, NTBR 2020/7, p. 194-195

 3. Opt-in’ tegenover ‘opt-out’ in art. 6:230 j BW, TvC 2017/3, p. 102-104
 4. Wil de rechtspraak van plaatsvervangers af?, NJB 2012/34
 5. R. van Gestel, I. Giesen en W. van Boom, Een landelijk Centrum voor Methodologie en Empirische Rechtsbeoefening, NJB 2012/29, p. 2032-2035
 6. Waarom hoogleraren geen vaste leeropdracht behoren te hebben, NTBR 2010/4, p. 117-118
 7. De minimis curat praetor, NTBR 2009/5, p. 169
 8. Brief aan Du Perron, NTBR 2008/8, p. 315
 9. Beleggingspolissen en consumentengedrag: van free lunch naar iustum pretium?, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2008/2, p. 61-63
 10. Oneerlijke handelspraktijk is onrechtmatige daad. Maar wat schieten we daar mee op?, NTBR 2008/3, nr. 15 (p. 125)
 11. Privaatrecht: we stellen te veel en vragen te weinig, NTBR 2007/4, nr. 15 (p. 137) (met naschrift op reactie, in NTBR 2007/7 nr. 42 (p. 307)
 12. W.H. van Boom, J.G.J. Rinkes, Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2006/5, p. 135-138
 13. Innovatieve handhaving in het vermogensrecht, NTBR 2006/4, nr. 16, p. 121
 14. Wet Handhaving Consumentenbescherming: de ConsumentenAutoriteit staat voor de deur, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2006/2, p. 37
 15. Een gewaarschuwd mens, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2005/5, p. 173-174
 16. De Geschillencommissie Verzekeringen, AV&S 2004/6, p. 233
 17. Weg met de limieten bij letsel!, AV&S 2003, p. 105-105
 18. De strategische verzekeringsplicht, AV&S 2001, p. 165