Published papers in journals

 

 1. Willem H. Van Boom, Insuring vs investing in litigation – A comparative legal history of litigation insurance and claim investment, (2020) 8(1) Comparative Legal History 2-26
 2. Willem H. Van Boom, Jean-Pierre I. van der Rest, Kees van den Bos, Mark Dechesne, Consumers Beware: Online Personalized Pricing in Action! How the Framing of a Mandated Discriminatory Pricing Disclosure Influences Intention to Purchase, (2020) 33 Social Justice Research 331-351
 3. C.P. Reinders Folmer, P.T.M. Desmet & W.H. Van Boom, Beyond compensation? Examining the role of apologies in the restoration of victims’ needs in simulated tort cases, (2019) Law and Human Behavior, 43(4)  329-341
 4. Willem H. Van Boom & Charlotte M.D.S. Pavillon, The Netherlands takes collective redress to a next level – An introduction to the Collective Redress of Mass Damages Act 2019, Zeitschrift für Verbraucherrecht (VbR) 2019/4, p. 133-137
 5. Willem van Boom & Rob van Gestel, Evaluating the Quality of Dutch Academic Legal Publications: Results from a Survey, Utrecht Law Review 2017, p. 9-27 (vol. 13 issue 3)
 6. F. Weber, W. van Boom, Neue Entwicklungen in puncto Sammelklagen – in Deutschland, in den Niederlanden und an der Grenze, Verbraucher und Recht 2017/8, p. 290-297
 7. Willem H. van Boom, Pieter Desmet, & Mark Van Dam, “If It’s Easy to Read, It’s Easy to Claim”—The Effect of the Readability of Insurance Contracts on Consumer Expectations and Conflict Behaviour, 39 Journal of Consumer Policy 2 (2016) 187–197
 8. Willem H. van Boom, The Great War and Dutch Contract law –  Resistance, Responsiveness and Neutrality, (2014) 2(2) Comparative Legal History 303–327
 9. Willem H. van Boom, The Great War and Its Significance for Law, Legal Thinking and Jurisprudence, 7 Erasmus Law Review  2 (2014), 51-53
 10. Erdem Büyüksagis and Willem H. van Boom, Strict Liability in Contemporary European Codification: Torn Between Objects, Activities, and Their Risks, 44 Georgetown Journal of International Law 2 (2013) 609-640
 11. Willem H. van Boom, Price Intransparency, Consumer Decision Making and European Consumer Law, Journal of Consumer Policy 2011, p. 359-376
 12. Franziska Weber, Willem H. van Boom, Dutch Treat: the Dutch Collective Settlement of Mass Damage Act (WCAM 2005), Contratto e impresa / Europa 2011/1, p. 69-79
 13. Willem H. van Boom, Do Insurers Have to Pay for Bad Behaviour in Settling Claims? Legal Aspects of Insurers' Wrongful Claims Handling, 2 Journal of European Tort Law 1 (2011), p. 77-102
 14. Willem H. van Boom, De minimis curat praetor: redress for dispersed trifle losses, 4 Journal of Comparative Law 2009/2, p. 171-185
 15. Tomas Arons and Willem H. van Boom, Beyond Tulips and Cheese: Exporting Mass Securities Claim Settlements from the Netherlands, European Business Law Review 2010/6, p. 857-883
 16. Willem H. van Boom and Anthony Ogus, Introducing, Defining and Balancing ‘Autonomy vs. Paternalism’, 3 Erasmus Law Review 1 (2010), 5 pp.
 17. Willem H. van Boom, Comparative Notes on Injunction and Wrongful Risk-Taking, 17 Maastricht Journal of European and Comparative Law 1 (2010) 10-31
 18. Willem H. van Boom, Juxtaposing BTE and ATE – on the role of the European insurance industry in funding civil litigation, (2010) Oxford U Comparative L Forum 1 at ouclf.iuscomp.org
 19. Willem H. van Boom, The Draft Directive on Consumer Rights: Choices Made & Arguments Used, (2009) Journal of Contemporary European Research. Volume 5, Issue 3, pp. 452-464
 20. Willem H. van Boom, Inherent Risk and Organisational Design in European Tort Law, 108 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (2009), p. 118-133
 21. W.H. van Boom, Some remarks on the Decline of Rylands v Fletcher and the Disparity of European Strict Liability Regimes, Zeitschrift fur Europäisches Privatrecht 2005/3, p. 618-637
 22. W.H. van Boom, N. Lavrijssen, Liability of Parents According to Dutch Law, European Review of Private Law 2004/5, p. 698-705
 23. W.H. van Boom, F. Nieper, Gesetzliche Reform des niederländischen Verkehrshaftungsrecht, in: Versicherungsrecht Beilage Ausland 1998, Heft 4 (1 oktober), p. 60-64
 24. W.H. van Boom, Certain legal aspects of electronic bills of lading, European Transport Law (ETL), XXXII/1 (1997), p. 9-24

In Dutch:

 1. W.H. van Boom, Coronaprivaatrecht 2020-2021, RM Themis 2021/3, p. 128-138

 2. W.H. van Boom, Uitleg en kwalificatie: stappenplan of eendentest?, NTBR 2021/2, p. 35-40

 3. Evert-Jan Rotshuizen, Helen Pluut en Willem van Boom, Factoren die een rol spelen bij het denken over rechtvaardige verdeling van vermogen en inkomen - Een surveyonderzoek onder de Nederlandse bevolking, Mens & Maatschappij 2021/1, p. 91-114

 4. E.R. de Jong, N. Strohmaier, W.H. van Boom & I. Giesen, Rechterlijke motiveringsstijlen en maatschappelijke acceptatie van uitspraken, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2020/10, p. 312-324

 5. W.H. van Boom, Onvoorziene omstandigheden en coronacrisis: #sharetheburden?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2020/4, p. 85-89
 6. W.H. van Boom, Letsel en verzekering - uitleg en inhoudstoetsing van algemene verzekeringsvoorwaarden, Verkeersrecht 2020/4, p. 98-108
 7. Louis Honée & Willem van Boom, De seniorenhypotheek: juridische aandachtspunten, Tijdschrift voor Financieel Recht 2019/12, p. 633-641
 8. W.H. van Boom, H. Pluut, J.I. van der Rest, Eigen verantwoordelijkheid of bescherming tegen verkeerde keuzes? Een kleine opiniepeiling, NJB 2019/38, p. 2869-2875
 9. W.H. van Boom, WCA => WCAM => WAMCA, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2019/4, p. 154-160
 10. W.H. van Boom, Actief en passief wanpresteren van de faillissementscurator - Credit Suisse in het licht van Blaauboer/Berlips, WPNR 2019/7232, p. 248-255
 11. M.W. Knigge, W.H. van Boom & J.W. de Keijser, Minder gezichtspunten, betere sturing? Over de gevolgen van de beperking van het aantal gezichtspunten op juridische oordeelsvorming, NTBR 2018/9-10, p. 270-279
 12. W.H. van Boom, Handelspraktijken van supermarkten tegenover leveranciers, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2018/6, p. 277-283
 13. W.H. van Boom, De Grote Oorlog en het Nederlandse Overeenkomstenrecht – Neutraliteit, Weerstand en Responsiviteit, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) 2018/1, p. 55-90
 14. Willem van Boom, Chris Reinders Folmer & Pieter Desmet, Vergelijkende rechtscultuur en aansprakelijkheidsrecht – een verkennend experiment, Recht der Werkelijkheid 2018/1, p. 14-29
 15. W.H. van Boom, H. Pluut & J.I. van der Rest, Burgers over burgerlijk recht – Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus, AAe 2018/2, p. 105-123
 16. J.M. Vermolen, W.H. van Boom, Wetgeving en claimcultuur: rationeel proces of politiek ritueel?, NTBR 2017/8, p. 245-252
 17. J. Tegelaar, W.H. van Boom, Eenvoudiger verklaringsformulier bij derdenbeslag: beter begrepen en beter ingevuld, NJB 2017/36, p. 2655-2663
 18. W.H. van Boom, H. Pluut & J.I. van der Rest, Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels – een empirisch vervolg, NTBR 2017/6, p. 176-183
 19. W.H. van Boom, F. Weber, Collectief procederen – ontwikkelingen in Nederland en Duitsland, WPNR 2017/7145, p. 291-299
 20. W.H. van Boom, Experimenteren met informeren, Justitiële Verkenningen 2016/6, p. 95-110
 21. W.H. van Boom, Kartelschade, hoofdelijke aansprakelijkheid en wetsvoorstel 34 490, WPNR 2016/7126, p. 949-952
 22. W.H. van Boom & J.L. Luiten, Procesfinanciering door derden, RM Themis 2015/5, p. 188-199
 23. W.H. van Boom, P. Desmet, M.R. van Dam, Eenvoudige tekst, eenvoudige claim? Over de invloed van tekstniveau in algemene verzekeringsvoorwaarden op verwachtingen en gedrag van consumenten, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2015/4, p. 199-206
 24. W.H. van Boom, R.A.J. van Gestel, Rechtswetenschappelijk onderzoek – een samenvatting van de uitkomsten van een landelijke enquête, NJB 2015/20, p. 1336-1347 (the full version “Rechtswetenschappelijk onderzoek – uitkomsten van een landelijke enquête” (37 pp.) was simultaneously published on the journal’s website)
 25. H.N. Schelhaas, W.H. van Boom & M.W. Scheltema, Shoppen in het privaatrecht: keuzevrijheid in de bedrijfsfinancieringspraktijk en het vennootschapsrecht – Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (10 december 2014), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/3, p. 87-91
 26. W.H. van Boom, M. de Jong, Het Experiment Resultaatgerelateerde Beloning – verwachtingen over werking en doelbereiking, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2014/3, p. 69-76
 27. C.K.F. de Jongste, W.H. van Boom, Heeft het BW een politieke kleur? Een kwantitatief onderzoek naar politieke kleuring van BW-wetgeving sinds 1992, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2014/2, p. 37-47
 28. W.H. van Boom, Empirisch privaatrecht: enige beschouwingen over de rol van empirisch onderzoek in de hedendaagse privaatrechtswetenschap, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), 2013-1, p. 7-84
 29. E. Dekker, W.H. van Boom, Arbiters en aansprakelijkheid – drie aandachtspunten bij herziening arbitragerecht, NJB 2013/26, p. 1702-1707
 30. W.H. van Boom, Hypothecair krediet aan consumenten – een overzicht, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012/6, p. 268-278
 31. W.H. van Boom, De Nederlandse privaatrechtswetenschap en de wetgever (1992-2012), Regelmaat 2012/5, p. 279-290
 32. W.H. van Boom, Beter schadevergoedingsrecht begint bij beter onderscheid, NTBR 2011/4, p. 163-165
 33. W.H. van Boom, Wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten: nuttig en nodig?, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011/5, p. 177-183
 34. W.H. van Boom, Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011/1, p. 8-15
 35. A.C.W. Pijls, W.H. van Boom, Handhaving prospectusaansprakelijkheid niet illusoir: vermoeden van causaal verband bij prospectusaansprakelijkheid, WPNR 2010 (nr. 6834), p. 194-200
 36. W.H. van Boom, Kroniek Energie en water, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2010/1, p. 3-19
 37. W.H. van Boom, M.L. Tuil, I. van der Zalm, Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels - virtuele werkelijkheid?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2010/2, p. 36-43
 38. W.H. van Boom, De beslissing van de Hoge Raad in de effectenleasezaken, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2009/6, p. 228-239
 39. W.H. van Boom, Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2008/1, p. 4-24
 40. W.H. van Boom, Principles of European Tort Law: art. 5:101-102 – Strict Liability, in: Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2008/1, nr. 2, p. 3-14
 41. J.E. Hoitink, W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, P.A.M. Mevis, L.J.J. Rogier, Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd?, Nederlands Juristenblad 2008/15, p. 870-877
 42. W.H. van Boom, G.N. van Kooten en P.L.M. Schneider, Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering?, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2008/2, p. 43-60
 43. Iets over handhaving in het privaatrecht, WPNR 6772 (2008), p. 765-769
 44. Effectuerend handhaven in het privaatrecht, NJB 2007/16, p. 982-991
 45. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, S.B. Pape, B. Sujecki en M.L. Tuil, Informatie en financiële dienstverlening aan consumenten, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2007/3, p. 75-82
 46. Compensatie voor geboorteschade - van aansprakelijkheid naar 'no-fault'?, AV&S 2006/1, p. 8-24
 47. Financiële toezichtwetgeving en nietige overeenkomsten, Vermogensrechtelijke Annotaties 2006/1, p. 1-36
 48. 29 955: een klein wetsvoorstel dat grote ergernis teweeg brengt, NJB 2005/12, p. 635-636
 49. ‘Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid’, AV&S 2005/2, nr. 11, p. 60-67
 50. Waarom moet de werkgeversaansprakelijkheid er aan geloven?, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2004/1, p. 1-2
 51. Art. 7:910 in het wetsvoorstel massaschade: contractuele werking ten nadele van een derde? WPNR 6578 (2004), p. 384-387
 52. De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk, NJB 2004, p. 928-936
 53. J.M. Barendrecht, J.B.M.V. Vranken, I. Giesen, M.J. Borgers, W. v.d. Burg, H.E.B. Tijssen, G.C.G.J. van Roermund, W.H. van Boom, Methoden van rechtswetenschap: komen we verder?, NJB 2004, p. 1419-1428
 54. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, Productaansprakelijkheid en productveiligheid, Tijdschrift voor Consumentenrecht 2004/3, p. 100-106
 55. Aansprakelijkheid van, voor en jegens vrijwilligers, AV&S 2004/5, p. 191-198
 56. W.H. van Boom, I. Giesen, Van Nederlands naar ‘Europees’ onrechtmatigedaadsrecht, NTBR 2004/10, p. 515-523
 57. Algemene en bijzondere regelingen in het vermogensrecht. RM Themis 2003, p. 297-307
 58. Bancaire zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid van de belegger, NTBR 2003, p. 555-564
 59. W.H. van Boom, V.C. Ammerlaan, De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden en de rol van de overheid bij het vergoeden van terreurschade. NJB 2003, p. 2330-2337
 60. Restitutie en schadevergoeding na aanbodcollusie. Bouwrecht 2003, p. 768-773
 61. Waarheen leidt de weg....van werknemersschade?, AV&S 2003/1, p. 33-40
 62. Anticiperen op nieuwe gezondheidsrisico’s, AV&S 2001, p. 3-12
 63. Troostgeld voor nabestaanden ondoordacht, NJB 2001, p. 1301-1302
 64. Troostgeld voor naasten? Een ruimere blik is noodzakelijk, AV&S 2001, p. 95-98
 65. W.H. van Boom, I. Giesen, Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen, NJB 2001, p. 1675-1685
 66. Wie profiteert van het voorrecht op de vordering uit de WA-polis? Opties voor de wetgever,  WPNR 6394 (2000), p. 195-197
 67. Hoofdelijke productaansprakelijkheid, regres en insolventie, in: Tijdschrift voor Insolventierecht 2000, Fokkerspecial, p. 26-34
 68. Verjaring mesothelioomclaims doorbroken, in: A&V 2000, p. 55-69
 69. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, McFarlane v. Tayside Health Board: aansprakelijkheid van artsen voor wrongful conception, in: NTBR 2000, p. 276-288
 70. W.H. van Boom, F. Nieper, Recente ontwikkelingen in het Duitse vermogensrecht, NTBR 1999, p. 105-112
 71. Van verplaatste schade en opgeofferde vrije tijd, A&V 1999, p. 85-93
 72. Vergoeding van renteschade; enige opmerkingen over fictie, fixatie en aanvangstijdstippen bij wettelijke rente, Het Verzekerings-Archief 1999/3, p. 108-113
 73. De aanbestedende overheid - Beginselen van behoorlijke openbare aanbesteding, Bouwrecht 1999, p. 644-653
 74. W.H. van Boom, F. Nieper, Overzicht van het Duitse aansprakelijkheidsrecht voor de jaren 1995 en 1996, in: A&V 1998, nr. 1, p. 29-33.
 75. Hoofdelijke verkeersaansprakelijkheid: regres naar gelijke delen?, NJB1998, afl. 13, p. 608-609
 76. Privaatrechtelijke vertegenwoordiging van de Staat: openbare registers op komst, in: WPNR 6323 (1998), p. 505-509
 77. Naschrift bij reactie L. Groefsema op `Kringloopgedachten: over de werking van contracten ten nadele van derden en het ontwijken van het eigen contract, WPNR 6235 (1996), in: WPNR 6260 (1997), p. 160-161
 78. Kringloopgedachten: over de werking van contracten ten nadele van derden en het ontwijken van het eigen contract, WPNR 6235 (1996), p. 615-620
 79. Overzicht tijdschriften en literatuur januari - juni 1996, Tijdschrift voor Insolventierecht 1996/2-3, p. 174
 80. Toekomstige regresvorderingen, in: NTBR 1995, nr. 6, p. 154-155
 81. W.H. van Boom, H.M. Storm, Het verhaalsrecht van verzekeraars en risicodragers, in: A&V 1995, nr. 6, p. 149-161
 82. Het verhaalsrecht van de werkgever ex art. 6: 107a BW, in: WPNR 6206 (1995), p. 863-865
 83. Samenloop van aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, in: WPNR 6135 (1994), p. 325-327
 84. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Vlot betalingsverkeer eist zo zijn tol, in: Nederlands Juristen-blad 1994, nr. 34, p. 1177-1179
 85. Hoe geprivilegieerd is het voorrecht op de verzekeringspenning?, in: WPNR 6151 (1994), p. 635-640
 86. Bevoegd beschikken over andermans registergoed anders dan bij wege van onmiddellijke vertegenwoordiging (reactie op P. Smits, WPNR 6144, m. naschr. P. Smits), in: WPNR 6161 (1994), p. 865-866
 87. Gehandicapte ouders risico-aansprakelijk voor veertien- en vijftienjarige kinderen?, in: WPNR 6097 (1993), p. 481-483
 88. Toekomstigheid van vorderingen. Wanneer is een vordering nu eigenlijk toekomstig?, in: WPNR 6108 en 6109 (1993), p. 699-703, p. 721-724
 89. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Holleman/De Klerk: oud voor nieuw?! HR 1 juli 1993, RvdW 1993, 157 (Bouma/Cavo), in: WPNR 6117 (1993), p. 943-945